Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1342 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agjencia

04 September 2012

Rezultatet perfundimtare te kandidateve te intervistuar per postin Zyrtar i Larte Ligjor ne AKK