Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1279 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agjencia

06 December 2010

Zyrtar i Lartë për Legjislacion dhe Edukim


Kohëzgjatja e kontratës për të gjithë nëpunësit civilë në pozitat e karrierës është e përherëshme me periudhë provuese dymbëdhjetë (12) muaj. Agjencia kundër Korrupsionit ofron mundësi të barabarta punësimi dhe mirëpret kërkesat e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë dhe të femrave.

Politika e punësimit të drejtë të të gjitha komuniteteve të Kosovës, do të zbatohet në strukturën e stafit të Agjencisë.

Kandidatët e përzgjedhur do t'i nënshtrohen një testimi me shkrim, në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët të cilët tregojnë rezultatet në testim me shkrim.

 

 

Skarko detajet tjera ne pdf