Korupcija se završava uz vašu pomoć

0800 10800 Pozivi su besplatni , poverljivi i pouzdani

Rukovodstvo

G. Shaip Havolli Direktor Agencije protiv Korupcije

 

G. Shaip Havolli imenovan je za Direktora Agencije protiv Korupcije, od strane Skupštine Republike Kosova u plenarnoj sjednici održanoj 16 Juna 2016 godine u mandatu od pet godina, u skladu sa odlukom br. 05V-311.

Pre imenovanja na čelu Agencije protiv Korupcije g.Havolli od 2001 do 2016 godine radio je u Policiji Kosova, gde je obavljao razne rukovodilačke funkcije u oblasti istrage. U poslednje dve godine bio je Šef sektora regionalnih jedinica za Istragu Privrednog Kriminala i Korupcije, i imao je čin majora.

Specializovan je u oblasti Istrage i Sprečavanja Privrednog Kriminala, Korupcije, Pranja Novca, u Prevenciji i Borbi protiv Finansiranja Terorizma, u Istrazi Transnacionalnih Zločina, Porezima, Nabavkama i u oblasti Intelektualne Imovine.

Tokom svoje kariere, g. Havolli dao je važan doprinos u ozradi zakona, nacrta zakona i značajne strateške dokumente za razvoj politika, u oblasti sprovođenja zakona. U tom smeru učestvovao je u mnogim nacionalnim i međunarodnim aktivnostima koje doprinose usklađivanju pravnog kadrova i nacionalnih strateških dokumenata sa najvećim međunarodnim standardima.

G. Havolli, bio je deo različitih procesa u smislu ispunjavanja zakonskih normi (oblast sprovođenja zakona), za ispunjavanje kriteriuma Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju između EU i Republike Kosova.  Važnu ulogu u tom pogledu imao je i u sprovođenju preporuka EU u ispunjavanju kriterijuma za liberalizaciju viza za građane Republike Kosova.

 

G. Havolli je završio post diplomske studije u oblasti Menadžmenta, a Fakultet u smeru - Administracija Biznisa i Marketinga. Takođe, završio je i Višu Tehničku Školu u Univerzitetu Prištine, smer Energetike.