Korupcija se završava uz vašu pomoć

0800 10800 Pozivi su besplatni , poverljivi i pouzdani

Obrasci

Na osnovu Zakona br. 04/L-050 o Izjavi, Poreklu i Kontroli Imovine Visokih Javnih Zvaničnika i Izjavi, Poreklu i Kontroli Poklona za sva Službena Lica i Zakonom br. 04/L-228 o Izmenama i Dopunama Zakona br. 04/L-050 o Izjavi, Poreklu i Kontroli Imovine Visokih Javnih Zvaničnika i Izjavi, Poreklu i Kontroli Poklona za sva Službena Lica, i pravilnikom rada br. 01-2014 Agencija je pripremila standardni formular koji treba se potpuniti od strane visokih javnih zvaničnika koji su dužni da izjave imovinu.


Ovaj formular sadrži četri vrste izjave gde zvaničnik treba označiti koja vrsta izjave je data:

  • Po prijemu dužnosti (U slučaju početka rada, visoki javni zvaničnik je dužan izjaviti imovinu u roku od trideset (30) dana); i

 

  • Izjava po zahtevu Agencije (Agencija može u svako doba zahtevati od visokog javnog zvaničnika da dostavi zahtevane informacije u skladu sa zakonom. Takođe i visoki javni zvaničnici koji su obuhvaćeni po prvi put u spisak visokih javnih zvaničnika su dužni da popune ovu vrstu izjave)

 

  • Redovna godišnja izjava (Redovna godišnja izjava imovine vrši se tokom vršenja javne funkcije od datuma 01 mart do 31 marta svake kalendarske godine. Visoki javni zvaničnik u propisanom roku izjavljuje svaku promenu u stanju imovine); i

 

  • Izjava po završetku, ili smenjivanja sa funkcije (Posle završetka ili smenjivanja sa funkcije visoki javni zvaničnik je dužan da dostavi izjavu imovine u roku od trideset (30) dana).