Korupcija se završava uz vašu pomoć

0800 10800 Pozivi su besplatni , poverljivi i pouzdani

Najnovije vesti

Najnovije publikacije

Najnovije kampanje za podizanje svesti

Statistika

Izjava o imovini 2015

4,200

Broj visokih funkcionera obavezan da se izjašnjava

4,129

Broj službenika koji su proglašeni u zakonskom roku

98.3%

Procenat deklaracije

lokacija

Agencija Protiv Korupcije

“Nazim Gafurri'' Nr. 31, Prishtinë, Kosove

+381 (0)38 518-907

info@akk-ks.org