Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Vendimet

 • Vendim i Agjencisë për zyrtarin Durim Krasniqi - Zyrtar kryesor financiar në N.P "Trainkos"

  Shkarko dokumentin
 • Vendim i Agjencisë për zyrtarin Filjko Jovanovic-Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore në MKRS

  Shkarko dokumentin
 • Vendim i Agjencisë për zyrtarin Remzi Kololli-Anëtar i Bordit në Kompaninë Rajonale të Mbeturinave "Ekoregjioni" Prizren

  Shkarko dokumentin
 • Vendim i Agjencisë për zyrtarin Sinisha Simonovic-Këshilltar Komunal në Kuvendin Komunal të Graçanicës

  Shkarko dokumentin
 • Vendim i Agjencisë për zyrtarin Arsim Berisha-Kryesues i Bordit në Autoritetin Rregullativ të Hekururdhave

  Shkarko dokumentin
 • Vendim i Agjencisë për zyrtarin Tasim Bajrami-Këshilltar Komunal në Komunën e Prizrenit

  Shkarko dokumentin