Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Memorandumet e bashkëpunimit

 • Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Agjencisë Kundër Korrupsionit ( 06.12 2010)

  Shkarko dokumentin
 • Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Zyrës së Kryeprokurorit të EULEX-it , Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës dhe Agjencisë kundër Korrupsionit (07.10. 2010)

  Shkarko dokumentin
 • Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes Agjencisë kundër Korrupsionit dhe Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm ( 23.06. 2010)

  Shkarko dokumentin
 • Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes Agjencisë kundër Korrupsionit dhe Administratës Tatimore të Kosovës ( 11.06. 2010)

  Shkarko dokumentin
 • Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes Prokurorisë së Shtetit dhe Agjencisë kundër Korrupsionit (04.06. 2010)

  Shkarko dokumentin
 • Marrëveshja e Bashkëpunimi në mes Agjencisë kundër Korrupsionit dhe Policisë së Kosovës (27. 05. 2010

  Shkarko dokumentin