Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Memorandumet e bashkëpunimit

 • Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes Agjensionit Kosovar kundër Korrupsionit dhe Zyrës së Avokatit të Popullit ( 27. 05. 2009)

  Shkarko dokumentin
 • Memorandumi I Mirëkuptimi ndërmjet Agjencisë kundër Korrupsionit dhe Qendrës së Inteligjencës Financiare (21. 04. 2009)

  Shkarko dokumentin
 • Memorandumi I Bashkëpunimit në mes Komisionit Gjyqësor dhe Prokurorial dhe Agjensionit Kosovar kundër Korrupsionit (më 06 04. 2009)

  Shkarko dokumentin
 • Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes Zyrës së Kryeprokurorit të EULEX-it dhe Agjensionit kosovar kundër Korrupsionit (më 27. 03 2009)

  Shkarko dokumentin