Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Memorandumet e bashkëpunimit

 • Memorandum Bashkepunimi AKK&Shoq.Civ për Udhëheqësi Transparente në Veri të Kosovës

  Shkarko dokumentin
 • Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Komisionit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit nga Mali i Zi dhe Agjencisë Kundër Korrupsionit , ( Podgoricë, 27. 02. 2014)

  Shkarko dokumentin
 • Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Inspektorati I Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Agjencisë kundër Korrupsionit ( Tiranë, 18. 05. 2012)

  Shkarko dokumentin
 • Marrëveshja e Bashkëpunimi në mes Agjencisë kundër Korrupsionit dhe Zyrës së Prokurorit Disiplinor (14. 02. 2011)

  Shkarko dokumentin
 • Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Agjencisë Kundër Korrupsionit ( 06.12 2010)

  Shkarko dokumentin
 • Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Zyrës së Kryeprokurorit të EULEX-it , Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës dhe Agjencisë kundër Korrupsionit (07.10. 2010)

  Shkarko dokumentin