Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Legjislacioni vendas

  • Rregullore nr.01-2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores nr.01-2014 të Punës së Agjencisë kundër Korrupsionit

    Shkarko dokumentin