Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Legjislacioni vendas

  • PROJEKT RREGULLORE NR. 01/2017 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLOES NR. 01/2014 TË PUNËS SË AGJENCISË KUNDËR KORRUPSIONIT

    Shkarko dokumentin