Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Legjislacioni vendas

  • RREGULLORE (QRK) - NR. 04/2015 PËR KODIN E MIRËSJELLJES NË SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS1

    Shkarko dokumentin