Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Formularet per Deklarim dhe Regjistrim te konfliktit te Interesit