Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Aktivitetet vetëdijësuese

25 Mars 2009

Aktivitetet e AKK-së për edukimin e publikut gjatë vitit 2008

Agjencioni Kosovar Kundër Korrupsionit gjatë vitit 2008 ka zhvilluar shumë aktivitete gjithë andej Kosovës me qëllim të sensibilizimit të publikut për luftën kundër korrupsionit.