Corrupsion ends with your help

0800 10800 Calls are for free, confidential and reliable

Raporto

Faleminderit për raportimin!

Raportimi juaj është dërguar me sukses. Nese ju se bashku me raportimin do te dergoni dhe kontaktet tuaja atehere punonjësit e Agjencisë do t’iu kontaktojne menjehere dhe do t’iu bejne te ditur hapat e metejshem, ndersa te dhenat tuaja do te ruhen ne menyre konfidenciale. Te gjitha menyrat e raportimeve jane konfidenciale dhe te besueshme.

1.
2.
3.
4. *recaptcha

Informacioni i cili jepet përmes këtij raportimi, mbahet nga Agjensioni vetëm si e dhënë informative. Agjensioni mund t’iu kontaktoj juve në mënyrë të drejtpërdrejtë për të folur mbi rastin e përshkruar vetëm kur ju jepni njërin prej kontakteve tuaj. Nëse dëshironi të na kontaktoni në mënyrë telefonike, ju mund të na telefononi në numrin pa pagesë 0800-10800. Të gjitha thirrjet janë konfidenciale dhe të besueshme.