Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Kontakti

Agjencia Kundër Korrupsionit i mirëpret të gjitha kërkesat nga mediat të lidhura me mandatin e AKK-së.

Agjencia është e vendosur që mediave dhe qytetarëve t’u ofrojë të gjitha informatat e nevojshme për aktivitetet tona.

Lokacioni

Agjencia Kundër Korrupsionit

Rruga “Nazim Gafurri'' Nr. 31, Prishtinë, Kosove

+381 (0)38 518-907

info@akk-ks.org